Yritystilasuunnittelun lähtökohdat

Pitkäikäisyys

Rakennuksissa käytettävät materiaalit ja niiden huoltosuunnitelmallisuus määrittävät rakennuksen käyttöiän. Lisäksi käyttöikään vaikuttaa rakennuksen toiminnallisuus eli se että miten se soveltuu käyttöön. Huomioimme suunnittelussa muuntelumahdollisuudet sekä paneudumme yrityksenne juuriin. Rakennus vaatii ylläpitoa, jota helpottavat ylläpitosuunnitelma ja huoltokirja, jotka ovat olennainen osa rakennussuunnitteluamme.

Viihtyisyys

Huomioimme toimitiloissanne viihtymisen unohtamatta tehokasta yrityksenne toimintaa. Jalostamme mielikuvistanne ja tottumuksistanne mielekkään ja nautinnollisen ympäristön toiminnoillenne, asiakkaillenne ja itsellenne.

Tarkoituksenmukaisuus

Havainnollistamisen avulla tilojen toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta saa tuntuman jo suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelun ylläpitosopimus

Suunnittelun ylläpitosopimuksen avulla rakennusta on helppo muuntaa käyttötarkoituksen muuttuessa. Suunnittelun ylläpitosopimus sisältää mm. pinta-ala- ja määrätietoa, joka saadaan suunnittelun aikana tekemästämme tietomallista.

Käyttäjälähtöisyys

Rakennuksen suunnittelussa lähtökohtana ovat aina yrityksen ja sen asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet.

Tiloja ovat mm.

 • Liiketilat
 • Matkailukeskukset
 • Toimistot
 • Hallit
 • Tuotantotilat
 • Lumirakennukset

Kuvagalleria - Yritystilat

Kuvateksti 1

Kuvateksti 2

Kuvateksti 3

Yritystilojen ARK , PS ja SIS -palvelut

Tarveselvitys

 • Kiinteistöjen teknisen elinkaaren suunnittelu
 • Arkkitehtoniset ja korjaustavoitteet

Hankesuunnittelu

 • Viranomaisten ennakkoneuvottelut
 • Korjausvaihtoehtojen selvittäminen

Luonnossuunnittelu

 • Julkisivumuutokset
 • Sisätilat
 • Havainnekuvat, 3D- mallintaminen

Rakennuslupa-asiat

 • Ennakkolausunnot
 • Lupa-asiakirjojen laatiminen ja lupa-asioiden hoito

Rakennussuunnittelu

 • Urakkalaskenta-asiakirjojen laatiminen
 • Työpiirustukset

Rakentamisen aikaiset palvelut

 • Katselmukset
 • Värimääritykset
 • Työnaikainen suunnittelu

Rakentamisen jälkeiset palvelut

 • Piirustusten ylläpito
 • Ylläpito- ja huoltosuunnitelman ajantasaisuus
 • ylläpito tietomallin avulla

Näiden lisäksi voidaan sopia muista palveluista.

Kuvateksti 1

Kuvateksti 2

Kuvateksti 2

Copyright 2010. Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Teppo Oy | Sivusto: Reddo Partners