Suunnitteluprosessi

1. EHDOTUSSUUNNITELMAT

Joko asiakkaan tai suunnittelijan tekemät käsivaraisesti tai koneella.

 • Ehdotukset ja näistä hahmotelmat

2. LUONNOSSUUNNITELMAT

 • Asemapiirustus 1:50
 • Pohjapiirustus 1:100
 • Leikkauspiirustus 1:100
 • Julkisivupiirustus 1:100
 • 2 kpl 3d-kuvia

Valmiit luonnokset käydään esittelemässä rakennuslupakäsittelijälle. Suunnittelija tilaa tarvittavat liitteet ja kartat rakennuttajan kustannuksella.

3. PÄÄPIIRUSTUKSET

Hyväksyttyjen luonnosten pohjalta tehdään rakennuslupapiirustukset.

 • Asemapiirustus 1:500
 • Pohjapiirustus 1:100
 • Leikkauspiirustus 1:100
 • Julkisivupiirustus 1:100

Toimitamme asiakkaalle kuvat ja kaavakkeen naapurinlausuntoja varten. Ennen rakennuslupakuvien tulostamista suunnitelmat käydään yhdessä läpi. Avustamme mielellämme rakennuslupa-asiakirjojen täyttämisessä.

4. TYÖPIIRUSTUKSET

 • Pohjapiirustus 1:5
 • Leikkauspiirustus 1:50
 • Ikkuna ja ovikaaviot

Suunnittelemme myös yksityiskohtaiset tarkentavat erityispiirustukset. esim. piha-, kaluste-,sisustussuunnitelmat.

5. HUOLTO- JA YLLÄPITOSUUNNITELMAT

Copyright 2010. Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Teppo Oy | Sivusto: Reddo Partners