Arvomme

Pieni toimija – suuri merkitys

Otamme tietoisesti vastuun ympäristöstämme, rakennusperinnön vaalimisesta sekä kestävästä kehityksestä. Suunnittelemme ja toteutamme paikan ehdoilla. Meille on tärkeää rakennuksen ja rakenteiden toimivuus, niiden soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin ja muuntuvuus myöhemminkin. Hallitsemme projektin kaavatasolta pienimpään yksityiskohtaan asti, meille pienikin on suurta.

Asiakkaan ehdoilla

Olemme aina asiakkaan asialla. Tehtävämme on tukea ja auttaa asiakkaan tarpeita ja eläytyä hänen tilanteeseen. Jokainen työ on yhteistyötä asiakkaan, suunnittelijan ja rakentajan kanssa. Suunnittelussa ja rakentamisessa otamme huomioon aina investoinnin merkitys pitkällä tähtäimellä.

Ekologisuus ja terve ympäristö

Teemme kestäviä ratkaisuja. Jokaiseen suunnitteluvaiheeseen kuuluu kokonaisuuden ja yksityiskohtien punnitseminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Rakentaminen on kallista ja vaativaa, joten meillä ei ole varaa lyhytaikaisiin ratkaisuihin.

Otamme myös huomioon ekologisen rakentamistavan. Toimintatapaamme kuuluu kokonaisvaltainen ote rakentamisen ja rakennuksen suhteesta ympäristöönsä. Rakennetun tilan on oltava käyttäjälleen terveellinen. Miellyttävä ympäristö, laadukas mikroilmasto ja sisäilmaston muodostuminen otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Oikea materiaali oikeaan paikkaan – kestävä kehitys

Katsomme rakennushanketta rakentajan silmin jo suunnitteluvaiheessa. Rakennusaineiden ja -materiaalien valtavasta valikoimasta seulomme aina kyseiselle kohteelle parhaimman ratkaisun. Siihen vaikuttavat rakentamisen aika, paikka ja kustannukset. Paras ei lainkaan tarkoita aina kalleinta. Ratkaisumme ovat pitkäikäisiä, huollettavia, muunneltavia ja kokonaistaloudellisia. Rakennukset jäävät jälkeemme.

Toteutuksessa mietimme edelleen huollettavuutta ja rakenteiden muunneltavuutta. Huomioimme tämän jo suunnitteluvaiheessa. Tutkimme eri materiaalien käyttäytymistä eri tilanteissa. Emme ole ehdottomia yhden materiaalin käyttäjiä. Voimme kuitenkin avoimesti tunnustaa, että puu on lähellä sydäntämme ja käytämme sitä kohteissamme laaja-alaisesti.

Kouluttautuminen

Jatkuva kouluttautuminen on meille tärkeää. Järjestämme toimistollamme sisäisiä kehityspalavereita, joissa käymme läpi viimeaikaisia toteutuksia sekä uutuuksia. Kutsumme materiaalien ja tuotteiden toimittajia toimistollemme, käymme ahkerasti alan koulutustilaisuuksissa ja konsultoimme itsekin.

Copyright 2010. Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Teppo Oy | Sivusto: Reddo Partners